GIKO Sp. z o.o.
Żeromskiego 93A
42-603 Tarnowskie Góry
woj. śląskie

tel.: +48 32 285 51 67
e-mail: giko@giko.pl

Prezes Zarządu: Andrzej Giolbas

NIP: 645-00-08-648
REGON: 271727309

Numer rejestrowy BDO 000024624

Konto: ING BSK o/Tarnowskie Góry
nr: 61 1050 1386 1000 0002 0087 4667

KRS 0000092316
Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł

Dział finansowy:

tel. +48 32 285 51 67

 

Dział handlowy:

tel. +48 32 381 09 28
tel. +48 32 381 09 29


Dział techniczny:

tel. +48 32 381 09 26
tel. +48 32 393 28 34

Dział serwisu:

tel. +48 32 381 09 24
tel. +48 509 966 107
e-mail: serwis@giko.pl

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez firmę GIKO Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz przesyłanie newslettera przez firmę GIKO Sp. z o.o.