Kontakt - Giko

GIKO Sp. z o.o.
Żeromskiego 93A
42-603 Tarnowskie Góry
woj. śląskie

tel.: +48 32 285 51 67
e-mail: giko@giko.pl

Prezes Zarządu: Andrzej Giolbas

NIP: 645-00-08-648
REGON: 271727309

Numer rejestrowy BDO 000024624

Konto: ING BSK o/Tarnowskie Góry
nr: 61 1050 1386 1000 0002 0087 4667

KRS 0000092316
Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł

Dział finansowy:

tel. +48 32 285 51 67

Dział handlowy:

tel. +48 32 381 09 28
tel. +48 32 381 09 29

Dział techniczny:

tel. +48 32 381 09 26
tel. +48 32 393 28 34

Dział serwisu:

tel. +48 32 381 09 24
tel. +48 509 966 107
e-mail: serwis@giko.pl

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu i przesłania oczekiwanych przeze mnie treści lub w celu przygotowania oraz realizacji umowy przez firmę GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. działań marketingowych. Jestem świadomy możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie.